motto

Polska Federacja Futbolu
Sześcioosobowego

1% Podatku dla Federacji

Polska Federeacja Futbolu Sześcioosobowego jest Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego. Już niedługo będziesz mógł przekazać 1% swojego podatku na działalność statutową PFFS.

Stowarzyszenie realizując swoje cele podejmuje następujące środki działania:

a)     propaguje rozwój kultury i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,

b)     obejmuje patronatem wybrane rozgrywki,

c)     organizuje i współorganizuje treningi, zawody, pokazy gry futbolu sześcioosobowego,

d)     organizuje i współorganizuje inne imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe i rekreacyjne, które zawierają elementy promocji futbolu sześcioosobowego,

e)     przygotowuje i prowadzi szkolenia, konferencje, wykłady dotyczące futbolu sześcioosobowego,

f)     zrzesza sędziów, trenerów i zawodników specjalizujących się w futbolu sześcioosobowym,

g)     prowadzi akcje i kampanie promocyjno-reklamowe,

h)     utrzymuje kontakty, wymienia doświadczenia i współpracuje z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą,

i)      czuwa nad poszerzaniem idei sportowej rywalizacji w duchu fair play i zachowaniem należytego poziomu estetycznego osób działających w Stowarzyszeniu oraz imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Federację,

j)      przygotowywanie materiałów popularyzujących futbol sześcioosobowy w formie materiałów elektronicznych, broszur, plakatów itp.

Środki działania Stowarzyszenia określone w ust. 1 powyżej stanowią działalność pożytku publicznego, która jest prowadzona przez Federację w formie odpłatnej i nieodpłatnej.